Egzekucja komornicza

dwa nabojeWindykacja może być procesem wieloetapowym, w obrębie którego można wyróżnić różnorodne działania, dozwolone przez prawo. Gdy opóźnienia w płatnościach powodują powstawanie długu, pierwszym etapem powinna być próba zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Jeśli jednak porozumienie stron z różnych przyczyn nie jest możliwe, dochodzi do rozprawy w sądzie oraz wydania wyroku, uprawniającego do wszczęcia egzekucji komorniczej.  Czytaj dalej

Windykacja twarda a miękka

pistoletPrawdą powszechnie znaną jest to, że najlepiej wystrzegać się posiadania długów. Nie zawsze jednak udaje nam się zachować płynność finansową, tak aby nie borykać się z niezapłaconymi należnościami. Gdy z powodu posiadania zbyt obciążających kredytów lub nie rozliczania się z bieżących płatności dochodzi do spotkania z windykatorem, może on zastosować wobec nas dwa sposoby odzyskania pieniędzy. Jakie są różnice pomiędzy windykacją twardą i miękką oraz która z nich jest korzystniejsza dla dłużnika?  Czytaj dalej

Czym kierować się, wybierając firmę windykacyjną?

ulica i biała strzałkaZatrudnienie windykatora jest często korzystnym rozwiązaniem, które pozwala na uwolnienie myśli od ściągania długu i zajęcie się bieżącymi sprawami. Wybór odpowiedniej firmy windykacyjnej nie jest jednak łatwym zadaniem. Przed podjęciem ostatecznej decyzji należy wziąć pod uwagę kilka czynników, mających istotny wpływ na owocną współpracę z windykatorem.  Czytaj dalej

Jak uniknąć przedawnienia należności

zegarek i pieniądzeOdzyskiwanie należności może być procesem długotrwałym i mało efektywnym, podczas którego może dojść do przedawnienia długów. Choć terminy przedawnień, regulowane przez kodeks cywilny, są dość długie, w przypadkach wyjątkowo kłopotliwych dłużników nie trudno o ich przekroczenie. Aby uchronić swój majątek przed stratami, warto skrupulatnie pilnować dat odzyskiwania należności.  Czytaj dalej

Windykacja – jakiego zakończenia unikać?

kamienie i szyny kolejoweProblem zadłużenia dotyka coraz większej liczby Polaków, którzy z różnych powodów nie potrafią sobie z nim poradzić. Ogarnięci strachem i poczuciem bezsilności, tracimy kontrolę nad własną sytuacją finansową. W takim wypadku najgorszym rozwiązaniem jest unikanie zawarcia porozumienia z wierzycielami za pośrednictwem windykatora. Gdy nasza sprawa nie zostanie rozwiązana polubownie, konsekwencje uchylania się od spłacenia długów mogą być bardzo uciążliwe. Co dzieje się wtedy, gdy nie odpowiadamy na próby kontaktu, podejmowane przez windykatora? Czytaj dalej

Jak sprawić aby relacje z dłużnikiem nie były wrogie?

dwie osoby z dobrymi relacjamiNiełatwym pytaniem, zadawanym przez wielu wierzycieli oraz dłużników, jest to w jaki sposób powinny wyglądać wzajemne relacje. Każdy przypadek windykacji należałoby rozpatrywać indywidualnie, ponieważ zależy on od chęci obu stron, kultury osobistej oraz nastawienia. Pomimo to istnieje kilka zasad, dzięki którym można nieco ocieplić kontakty pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem.  Czytaj dalej

Wybór firmy windykacyjnej a odpowiedzialność za jej działanie

5 anonimowych ludzi w kolorze szarymGdy nie możemy samodzielnie uporać się z nieuczciwymi kontrahentami lub klientami, swoje usługi oferują nam firmy windykacyjne. Zazwyczaj windykator stosuje sposoby, które skutecznie i legalnie angażują dłużnika do współpracy. Może jednak dojść do sytuacji, w której firm windykacyjna działa z wykorzystaniem bezprawnych metod, które zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu dłużników. Kto w takim razie ponosi odpowiedzialność za zaistniałą sytuację?  Czytaj dalej

Negocjacje z windykatorem kluczem do wyjścia z długów

klucze srebne na brązowym blacieWiele osób ma problemy ze spłatą swoich zobowiązań. Do zaległych rachunków dochodzą bieżące wydatki oraz odsetki od niezapłaconych rat, przez co nie trudno jest popaść w poważne kłopoty finansowe. Gdy znajdziemy się w sytuacji, w której nasze długi zostają przekazane firmie windykacyjnej, należy dokładnie przeanalizować swoje położenie i podjąć odpowiednie kroki. Bez zachowania zimnej krwi i stanowczych negocjacji, spłata zadłużenia może być trudniejsza.  Czytaj dalej