Egzekucja komornicza

dwa nabojeWindykacja może być procesem wieloetapowym, w obrębie którego można wyróżnić różnorodne działania, dozwolone przez prawo. Gdy opóźnienia w płatnościach powodują powstawanie długu, pierwszym etapem powinna być próba zawarcia ugody pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Jeśli jednak porozumienie stron z różnych przyczyn nie jest możliwe, dochodzi do rozprawy w sądzie oraz wydania wyroku, uprawniającego do wszczęcia egzekucji komorniczej. Egzekucja komornicza rozpoczyna się wraz ze złożeniem wniosku do komornika. Jej celem jest odzyskanie zasądzonych należności, poprzez zajęcie majątku dłużnika. Najbardziej popularną formą wyegzekwowania zapłaty jest zajęcie środków pozostających na rachunku bankowym dłużnika. Dotyczy ono zarówno posiadanej kwoty, jak i pieniędzy które dopiero wpłyną na konto. Nie zawsze jest ona skuteczna, ponieważ osoba zalegająca z płatnością może nie posiadać w banku sumy, która pozwoliłaby na pokrycie niezbędnych kosztów. W takim wypadku komornik jest zmuszony do zastosowania innych metod egzekucji długu. Należy do nich zajęcie przychodów z tytułu wynagrodzenia za pracę. Obowiązkiem komornika jest powiadomienie dłużnika oraz jego pracodawcy o podjęciu tego działania, zaś zadaniem zatrudniającego jest przelanie odpowiedniej kwoty na poczet pokrycia długu. Wysokość pobranych przez komornika środków jest uzależniona zarówno od wysokości dochodów jak i rodzaju umowy o zatrudnienie. Egzekucja komornicza może także obejmować wartościowe przedmioty, takie jak samochody, maszyny czy sprzęt elektroniczny oraz nieruchomości. Wymienione rzeczy podlegają licytacji, zaś kwoty uzyskane z ich sprzedaży przeznaczane są na pokrycie długu. Dobrą wiadomością jest to, że nie cały majątek podlega egzekucji komorniczej. Komornik nie ma prawa pozbawić nas podstawowych przedmiotów codziennego użytku oraz środków finansowych, które zapewnią utrzymanie przez określony czas.

Egzekucja komornicza może być przykrym doświadczeniem, dlatego też dłużnicy powinni nie dopuścić do jej rozpoczęcia. Posiadając niezapłacone należności, komornik nie wkroczy do naszego domu od razu. Aby nie dopuścić do utraty kontroli nad sytuacją, wystarczy obserwować zarówno bieżące wydatki jak i długi, które musimy spłacić. Dzięki temu możemy zawrzeć ugodę z wierzycielami i nie zostaniemy zaskoczeni najbardziej radykalnym rozwiązaniem, jakim jest egzekucja komornicza.


Jedna myśl nt. „Egzekucja komornicza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>